ธกส.มอบทุนการศึกษาบุตรหลานเกษตรกร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าทาง ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนมอบทุนการศึกษาบุตรหลานเกษตรกร ที่หันมาร่ำเรียนในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยทุนการศึกษาที่จะมอบมีจำนวนทั้งสิ้น 1,045 ทุน จำนวนเงิน 22 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ที่มอบให้ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่สถานศึกษากำหนด และค่าใช้จ่ายส่วนตัวเหมาจ่าย ค่าหอพัก และค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ทั้งนี้ เงื่อนไขภายหลังจบการศึกษา คือ ต้องการให้ผู้ที่รับทุน กลับไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร หรือเกี่ยวข้องกับการเกษตรและด้านสาธารณสุข เพื่อร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตร

นายลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้เข้ารับทุน จะต้องเป็นบุตรหลานเกษตรกรที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี มีคะแนนสะสมระดับมัธยมปลายไม่น้อยกว่า
2.5 และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับทางธนาคารได้ก่อนวันที่ 15 มีนาคมนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด