ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ช่วยสตรีมีรูปร่างผอมเพรียว

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ช่วยสตรีมีรูปร่างผอมเพรียว

ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ช่วยสตรีมีรูปร่างผอมเพรียว เกี่ยวกับ ผลวิจัย

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิจัยสหรัฐ เสนอผลการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลในปริมาณปานกลาง หรือดื่มไวน์วันละ 2 แก้ว ๆ ละ 150 มิลลิลิตร นอกจากจะมีความสุขกับการดื่มแล้วยังทำให้รูปร่างผอมเพรียวอีกด้วย

ผู้วิจัยระบุว่าสตรีที่ดื่มไวน์แดงจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดเมื่อ เปรียบเทียบกับการดื่มไวน์ อื่น ๆ เบียร์ และสุรา และถึงแม้ว่าเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ประกอบด้วยแคลอรี แต่นักวิจัยเชื่อว่าสตรีอาจบริโภคเครื่องดื่มชนิดนี้แทนการรับอาหารอื่น ๆ ได้

งานวิจัยนี้นำออกเผยแพร่ในวารสารจดหมายเหตุการแพทย์ภายใน ซึ่งผู้วิจัยได้สำรวจข้อมูลจากผู้หญิงกว่า 19,000 คนเป็นเวลานาน 13 ปี โดยคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีอายุ 39 ปีขึ้นไปและน้ำหนักตัวปกติเมื่อเริ่มสำรวจ เมื่อเวลาผ่านไป 13 ปีพบว่าน้ำหนักของผู้หญิงเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาก กลุ่มคนที่ดื่มน้อยคือกลุ่มที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด แม้นำข้อมูลอื่น ๆ เช่นการใช้ชีวิต อาหารที่รับประทาน การสูบบุหรี่และออกกำลังกายมาพิจารณาประกอบด้วยแล้วก็ตาม

ผู้วิจัยระบุว่า งานศึกษานี้ไม่สามารถนำไปใช้กับผู้ชายได้ เพราะเพศชายและหญิงมีความแตกต่างกัน ผลการศึกษาดูเหมือนว่าผู้หญิงจะมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทนการ รับอาหารอื่น ๆ ซึ่งก็หมายความว่าจำนวนแคลอรีทั้งหมดที่เข้าสู่ร่างกายไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก นัก ขณะที่ผู้ชายอาจไม่ได้ทำในสิ่งเดียวกัน นอกจากนี้การย่อยสลายแอลกอฮอลล์ในตับของผู้หญิงและผู้ชายก็แตกต่างกันด้วย

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยอังกฤษเตือนประชาชนว่าอย่าด่วนสรุปด้วยการหันมาดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์มากขึ้นหากต้องการลดน้ำหนัก เพราะแอลกอฮอล์ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ให้แคลลอรีต่อร่างกายโดยไม่มีข้อยกเว้น

 

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด