น้ำโขงเพิ่มร้อยละ 10 หลังจีนเปิดเขื่อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุขวิช บัวเผื่อน ผู้อำนวยการส่วนสำรวจอุทกวิทยาหนองคาย กล่าวถึง สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงว่า ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงวัดได้ 48 ซ.ม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก 32 ซ.ม. เมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ไหลมาจากจีนและลาว

โดยเฉพาะน้ำที่ไหลมาจากลาว เพราะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ฝนตกในประเทศลาวมากกว่าประเทศไทย จึงทำให้น้ำที่ซับอยู่ใต้ดินไหลออกมา หลังจากที่น้ำโขงลดปริมาณลง อีกทั้งยังไหลมารวมกับน้ำที่ไหลมาจากจีน เนื่องจากเปิดเขื่อน โดยในช่วงนี้ปริมาณน้ำจะรักษาระดับที่ 46-47 ซ.ม. หรือ ลดลงเล็กน้อยตามสภาพอากาศ ซึ่งถือว่า อยู่ในภาวะวิกฤติ ต้องระมัดระวังในการใช้น้ำ โดยเฉพาะในภาคเกษตร