ชาวลำปางปฏิญาณตนช่วยแก้ปัญหาหมอกควัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายอุทาร ชวเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำกลุ่มพลังมวลชนกว่า 500 คน ซึ่งเป็นประชาชนชาวอำเภอแม่เมาะ กล่าวปฏิญานตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าจะเป็นคนดีของแผ่นดิน รู้รักสามัคคี และสิ่งสำคัญ จะช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่อำเภอแม่เมาะ รวมถึง จะงดจุดไฟเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี เพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันไฟ ที่ปกคลุมพื้นที่อยู่ในขณะนี้ ด้านนายเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์ นายอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง จะได้สั่งการเน้นย้ำอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้นำชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่อย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนทุกหลังคาเรือน เห็นความสำคัญ และช่วยกันบรรเทาปัญหา ซึ่งไม่ควรจุดไฟเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี เพื่อลดปริมาณหมอกควันไฟในอากาศ ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง" ล่าสุด เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา สถานการณ์หมอกควันไฟลำปาง ยังคงสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถวัดค่าได้ถึง 137.6 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร