วุฒิสภามีมติไม่ถอดถอน สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ออกจากตำแหน่ง

วุฒิสภามีมติไม่ถอดถอน สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ออกจากตำแหน่ง

วุฒิสภามีมติไม่ถอดถอน สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ออกจากตำแหน่ง เกี่ยวกับ วุฒิสภา

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติไม่ถอดถอน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ออกจากตำแหน่งด้วยคะแนน เสียง 76 ต่อ 49

นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมวุฒิสภา ถึงกระแสข่าว ส.ว.บางส่วนไม่เห็นด้วยกับการถอดถอนและอาจมีการวอล์คเอาท์ว่า ไม่เชื่อว่าจะเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น เพราะกระบวนการถอดถอนไม่สามารถเลื่อนการลงมติได้ แต่ถ้าองค์ประชุมไม่ครบ อาจต้องนัดประชุมใหม่ จนกว่าจะครบองค์ประชุม และถ้าการลงมติได้รับเสียงสนับสนุนไม่เกิน 90 เสียง ก็ไม่ถือว่าวุฒิสภาเสียหน้า แต่เป็นการทำตามหน้าที่เหมือนศาลสูง ที่ให้ลูกขุน คือ ส.ว.เป็นผู้ลงมติเท่านั้น

จากนั้นได้มีการประชุมวุฒิสภา เพื่อดำเนินการถอดถอน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 273 หลังจากประธานบรรยายสรุปภาพรวมของคดี และได้ให้ที่ประชุมลงมติโดยวิธีลับ มีจำนวนผู้มารับบัตรลงคะแนน 135 คน ผลการลงมติที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง 76 ต่อ 49 เสียง งดออกเสียง 9 บัตรเสีย 3 ไม่ถอดถอน นายสมชาย ออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ถือว่ามติของวุฒิสภาถือเป็นที่สุด จะยื่นให้ถอดถอนบุคคลเดิมโดยใช้เหตุเดียวกันอีกมิได้ และจากนี้ประธานวุฒิสภาจะแจ้งผลการลงมติไปยัง ป.ป.ช.ต่อไป

 

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด