กปภ.เกาะพะงันวางแผนสู้ภัยแล้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การประปาส่วนภูมิภาค เร่งวางมาตรการป้องกันการขาดแคลนน้ำดิบช่วงหน้าแล้งในพื้นที่ กปภ.สาขาเกาะพะงัน หลังออกสำรวจปริมาณน้ำและความพร้อมของฝายทำนบเพื่อจะนำมาใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. กล่าวว่า กปภ.สาขาเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสาขาใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เพื่อให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนบนเกาะพะงันได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง สำหรับหน้าแล้งตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับนำมาผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่เกาะพะงัน เนื่องจาก คลองเหมืองชัยที่เป็นแหล่งน้ำดิบหลักที่ใช้ผลิตน้ำประปามักประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ และจากการตรวจสอบปริมาณน้ำและความพร้อมของฝายทำนบเพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง พบว่าฝายดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชาวบ้าน ประกอบกับปีนี้เกิดภาวะแล้งเร็วกว่าเดิมเมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลังของปีที่ผ่านมา จึงทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น กปภ.สาขาเกาะพะงันได้เตรียมขยายพื้นที่จ่ายน้ำจากระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล หรือ R.O. ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน ให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางขึ้น อีกมาตรการหนึ่งคือการจ่ายน้ำของสถานีจ่ายน้ำเขาชักธงให้แบ่งจ่ายครอบคลุมถึงผู้ใช้น้ำที่อยู่บนพื้นที่สูง ควบคู่กับการเสริมด้วยน้ำจากระบบ R.O. นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ ยังคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่เกาะพะงันในช่วงหน้าแล้งได้อย่างแน่นอน พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำให้ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบระบบท่อภายในบ้านหรืออาคารของผู้ใช้น้ำเอง อย่าให้มีการรั่วไหลของน้ำโดยเปล่าประโยชน์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด