สพฐ.ใช้การรับสมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ทางไปรษณีย์ และการใช้สถานที่นอกบริเวณการชุมนุมเพื่อให้นักเร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้การรับสมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ทางไปรษณีย์ และการใช้สถานที่นอกบริเวณการชุมนุม เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามายังพื้นที่ที่มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.) และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน 12 แห่ง ถึงการปรับแนวทางการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่อยู่บริเวณการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม เพื่อให้ผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่การชุมนุม โดยมีแนวทางให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน และสมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยขอให้ประทับตราก่อนวันที่ 17 มีนาคม สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางไปสมัครด้วยตัวเอง เดินทางไปสมัครในพื้นที่ที่จัดไว้ ดังนี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย และโรงเรียนศรีอยุธยา ให้สมัครที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ให้สมัครที่โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัครที่โรงเรียนแจงร้อนวิทยา โรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนราชวินิตประถม และโรงเรียนวัดราชบพิตร ให้สมัครที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนไตรมิตรวิทยา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรและโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ให้สมัครที่โรงเรียนนนทรีวิทยา สำหรับนักเรียนที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนในพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร ยังสามารถเดินทางไปสมัครที่โรงเรียนได้ตามเดิม โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจว่า จะขอกำลังจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ หากผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปยังที่ที่กำหนดไว้สามารถเดินทางไปสมัครเรียนที่ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ตาม สพท. กรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 เขต หรือหากยังไม่ได้รับความสะดวก ให้แจ้งที่ศูนย์ประสานงานฯ เพื่อขอคำแนะนำ โดย สพฐ.จะตั้งศูนย์ประสานงานไว้ที่ส่วนกลางระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคมนี้ เพื่อรับข้อมูลจากศูนย์ประสานงานฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีหากมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด