ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดภูเก็ต ชี้นโยบายการเรียนฟรี 15 ปี ทำให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดภูเก็ต ระบุ นโยบายการเรียนฟรี 15 ปี ทำให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา พร้อมขอให้รัฐบาลดูแลสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กันไป นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต กล่าวว่า นโยบายการศึกษาของรัฐบาล ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาล ที่ให้นักเรียนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิต เรื่องที่ 2 การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล รัฐบาลได้มอบโรงเรียนที่มีคุณภาพ 500 โรงทั่วประเทศ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ด้านยุทธศาสตร์ และวิธีการที่รัฐบาลตั้งไว้ เช่น พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการ สื่อเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตร สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นโอกาสที่ให้คนจนได้เรียนถึงขั้นมหาวิทยาลัย เป็นสร้างโอกาสให้กับเด็กและสังคมไทยในอนาคต นายขัมน์ สุขาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต กล่าวด้วยว่า การดูแลสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับความสะดวก จะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกำลังใจที่จะอบรมสั่งสอนให้บุคลากรในประเทศได้มีความเจริญ และสามารถที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด