กาฬสินธุ์แล้งหนักระดับน้ำลำน้ำปาวน้ำลด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ปีนี้ เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสภาพลำน้ำปาว ลำน้ำชี พบว่า ปริมาณน้ำลดน้อยลงกว่าปกติ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ในเขตพื้นที่ชลประทาน ซึ่งกำหนดให้มีการเพาะปลูกข้าวนาปรังไว้ จำนวน 250,000 ไร่ แต่ผลสำรวจขณะนี้พบว่า เกษตรกร ได้ขยายพื้นที่เพิ่มเติมอีกกว่า 60,000 ไร่ ซึ่งนับว่า เสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยแล้ง เนื่องจาก ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาว เหลืออยู่เพียง 709 ล้าน ลบ.ม. จากปริมาณกักเก็บที่ 1,430 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 49 ของความจุอ่าง และในแต่ละวัน จะต้องส่งน้ำลอยคลอง ถึงวันละ 6 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะไม่เพียงพอ เพราะยังมีเกษตร ทำนากุ้งก้ามกรามในพื้นที่ จึงขอเตือนให้เกษตรกร งดขยายพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง เพื่อป้องกันความเสียหาย แต่เนื่องจากระยะนี้ มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวน ที่จะทำให้เกิดพายุฤดูร้อน ขอเตือนประชาชนระวังภัย หลีกเลี่ยงการออกไปในที่โล่งแจ้ง ขณะสภาพอากาศแปรปรวน เพื่อป้องกันพายุฟ้าผ่า สำหรับ จังหวัดกาฬสินธุ์ เกิดพายุฤดูร้อนแล้ว 4 ครั้ง ในพื้นที่ อ.ยางตลาด อ.เมืองกาฬสินธุ์ มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 800 หลังคาเรือน