กกต.ปากน้ำรับสมัคร กกต.จังหวัดแทนตำแหน่งเดิมที่ครบวาระ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง (4 ปี) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. 2552 กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนครบวาระไม่น้อยกว่า 60 วัน ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นกลาง มีความหลากหลายในสาขาอาชีพและเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่ม เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้กำหนดประกาศรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ อาคารศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมจังหวัดสมุทรปราการ ซอยวัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเพื่อรับการคัดเลือกฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2371-6162-3/

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด