ถวิล ชี้รัฐไม่อยากใช้พรบ.มั่นคงแต่จำเป็น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐบาลไม่อยากประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แต่เนื่องจาก การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ได้มีการประเมินแล้วพบว่า จะมีจำนวนผู้ร่วมชุมนุมและการใช้ยานพาหนะจำนวนมาก ดังนั้น คณะกรรมการติดตามสถานการณ์ความมั่นคง หรือ คตม. จำเป็นต้องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ เพื่ออนุมัติประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อป้องการชุมนุม ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่จะดูแลการใช้สิทธิ์ของผู้ชุมนุม ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เอง และการดูแลเส้นทางการคมนาคม ให้กับประชาชนปกติ

นอกจากนี้ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ยังขอให้กลุ่มผู้ชุมนุม ใช้สิทธิ์ในการชุมนุมอย่างสันติ โดยยืนยันว่า เจ้าหน้าที่จะไม่ใช้ความรุนแรง ในการดูแลสถานการณ์

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด