สพฐ.ถกบ่ายเลื่อนสมัครนร. ม.1ช่วง14มีค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ในวันนี้ ช่วงเวลา 13.00 น. ได้นัดประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา กทม เขต 1,2,3 เพื่อหารือการรับสมัครนักเรียน ในวันที่ 13-14 มี.ค. นี้ ตามปฏิทินการรับนักเรียน ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดไว้ โดยจะมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้กับ ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน ทั้งนี้ จะมีการหารือว่าจะมีการพิจารณาเรื่องสถานที่ว่า จะมีการปรับย้ายสถานที่ หรือ ขยายเวลาการรับสมัคร นักเรียนหรือไม่

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุม สามารถปิดการเรียนการสอนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน หากผู้อำนวยการโรงเรียน เห็นว่า อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัย