กุนซือเสมา3แจงเหตุตั้งสถาบันเฉพาะทาง

กฤษฎีกาค้านตั้ง 19 สถาบันรวดเดียว ย้ำ 11 มี.ค.เดินหน้าประชุมผู้บริหาร

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ที่ปรึกษารมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ว่า ขณะนี้ร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่เห็นด้วยกับการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 415 แห่งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งในคราวเดียวกันทั้งหมด เพราะขัดกับ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา ที่ต้องการให้ยังคงเหลือสถานศึกษาอาชีวศึกษาระดับวิทยาลัยอยู่ด้วย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก็เคยตั้งข้อสังเกตว่า การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ควรจัดตั้งตามศักยภาพและความพร้อมของวิทยาลัยไม่ใช่จัดตั้งใาวเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นหากไม่ปรับแก้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว คณะกรรมการกฤษฎีกาจะทำความเห็นเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอให้ไม่ผ่านร่างกฎกระทรวงฉบับนี้

น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช. ศธ. มอบหมายให้ผมและตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะมีการปรับแนวทางการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาใหม่ จากเดิมที่จะรวมวิทยาลัยอาชีวศึกษา 415 แห่ง เป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งในครั้งเดียวกัน มาเป็นการจัดตั้งสถาบันเฉพาะทาง โดยนำวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันมารวมกัน เพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยระยะแรกให้รวมกันในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันก่อน ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะรวมกันจัดตั้งเป็นสถาบันเฉพาะได้ประมา 4-8 แห่ง แต่ทั้งนี้ข้อสรุปจะต้องรอการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา 415 แห่งทั่วประเทศ ที่หอประชุมกองทัพบกในวันที่ 11 มีนาคมก่อน ดร.สรจักรกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงการคัดค้านการประชุมดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับ ผลกระทบจากการที่กลุ่มคนเสื้อแดงประกาศว่าจะเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันที่ 12 มีนาคมนั้นที่ปรึกษา รมช.ศธ. กล่าวว่า ยืนยันว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงจะมีขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม แต่เราประชุมวันที่ 11 มีนาคม จึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่เข้าร่วมประชุมและยืนยันว่าจะไม่เลื่อนการประชุมออกไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด