เขื่อนแม่กวงอุดมธาราเชียงใหม่ลดหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแก้วิกฤตน้ำประปาในเมืองเชียงใหม่ หลังจากสำนักงานประปาเขต 9 เข้าหารือด่วน เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่มีไม่เพียงพอ เพราะเขื่อนแม่กวงอุดมธาราแหล่งน้ำดิบสำคัญ เหลือไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ของความจุและน้ำต้นทุนใช้งานลดลงอย่างต่อเนื่อง ปกติจะใช้ประมาณวันละ 40,000 ลูกบาศก์เมตร ในการผลิตน้ำประปา แต่ขณะนี้ใช้ผลิต 20,000 ลูกบาศก์เมตร จึงจะขอเพิ่มการใช้น้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีความเป็นห่วงปัญหาการใช้น้ำของเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความต้องการสูงอยู่แล้ว จึงไม่อนุญาตให้ใช้เพิ่มตามที่ประปาขอไว้ ขณะเดียวกันเตรียมประสานกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงฯ ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ทั้งระบบ เบื้องต้นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจะเริ่มปฏิบัติการกลางเดือนมีนาคมนี้