คค.มอบบพ.ดู3แนวทางพัฒนาสนามบิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้กับกรมการบินพลเรือน (บพ.) ถึงกรณีการพัฒนาสนามบินภูมิภาคในสังกัด 28 แห่ง ว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยเบื้องต้นที่คณะกรรมการไปพิจารณามี 3 ทางเลือก คือ

1.การให้เอกชน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. 2.มอบให้กับเอกชน หรือท้องถิ่น 3.มอบให้กับเอกชนโดยให้เริ่มตัดสินใจโดยเร็ว ซึ่งจะต้องให้อยู่ภายใต้สิทธิและศักดิ์ศรีของกรมการบินพลเรือน จะไม่น้อยลงจากเดิม ซึ่งโดยส่วนตัว ไม่เห็นด้วยที่จะให้ท้องถิ่นมาบริหารเอง เพราะมีศักยภาพในการบริหารเพียงไม่กี่ที่เท่านั้น

ด้าน นายวุฒิชัย สิงหมณี อธิบดีกรมการบินพลเรือน เปิดเผยว่า กรณีที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มาขอบริหารสนามบินทั้ง28 แห่ง ทางกรมการบินพลเรือน ได้เคยเสนอให้แค่ 10 สนามบินที่ขาดทุน ซึ่งทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ไม่สามารถรับได้เนื่องจากบริหารแล้วไม่คุ้มทุน อยากได้ทั้ง 28 สนามบิน เพื่อมาถัวเฉลี่ยกัน ซึ่งทางกรมการบินพลเรือน ต้องรอคณะกรรมการศึกษา
การใช้ประโยชน์สนามบินสรุปผลออกมา

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด