กรมควบคุมมลพิษ จัดส่งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศไปที่แม่สาย จังหวัดเชียงราย และหลวงพระบาง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมควบคุมมลพิษ จัดส่งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศไปที่แม่สาย จังหวัดเชียงราย และหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านควบคุมมลพิษหมอกควัน หลังภาคเหนือวิกฤติหนัก นายอภิวัฒน์ คุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่สอง จากข้อมูลพบว่าจุด Hot Spot ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงราย เพิ่มขึ้น โดยปีนี้พบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดมากกว่า เร็วกว่าและคาดว่าจะนานกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศแล้งเร็วกว่าปกติ ขณะที่ Hot Spot ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่าและลาวเพิ่มขึ้นในระยะนี้เช่นกัน เนื่องจากประชาชนเผาวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตร ประกอบกับลมเริ่มเปลี่ยนทิศจากตะวันตกเฉียงใต้ของพม่า พัดพาฝุ่นละอองและควันเข้ามาในพื้นที่แอ่งกะทะภาคเหนือ ทั้งนี้ รัฐบาลได้หารือกับทางการพม่าและลาว ทราบว่าทั้งสองประเทศ ไม่มีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ล่าสุดกรมควบคุมมลพิษ ได้นำรถโมบายไปไว้ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายและที่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งและเชื่อมโยงการสื่อสาร คาดว่าจะสามารถวัดผลได้เร็ว ๆ นี้ สำหรับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงของจังหวัดเชียงใหม่ คือพื้นที่ด้านทิศใต้แถบอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด และอำเภออมก๋อย เกษตรกรปลูกข้าวโพดเก็บเกี่ยวแล้ว และเตรียมเผาเพื่อจะทำการเกษตรรอบใหม่ ซึ่งจากการเข้าไปพูดคุย เกษตรกรเองก็หาทางออกได้ยาก เนื่องจากไม่สะดวกในการทำปุ๋ยหมัก ขณะที่การนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าก็ไม่คุ้มกับต้นทุน ประชาชนได้เสนอขอปลูกป่าและขอตัดไม้ขายแทนการปลูกข้าวโพด ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องแก้กฎหมายจึงจะทำได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด