สว.ส่งหนังสือปปช.สอบคุณหญิงกัลยาซุกหุ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ว่า มีลักษณะเข้าข่ายการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน และเอกสารประกอบ ในส่วนของคู่สมรสด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการถือครองหุ้นเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน ในฐานะ ส.ส.พบว่า เมื่อเข้ารับตำแหน่งคุณหญิงกัลยา แจ้งบัญชีว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน แต่เมื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี กลับมีการแจ้งบัญชีว่า มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน โดยทรัพย์สินที่ลดลง พบว่า เป็นบัญชีเงินลงทุนของคู่สมรส และมีการโอนหุ้นต่อไปให้กับบุตรสาวทั้ง 3 คน จึงขอให้ ป.ป.ช.ตรวจ
สอบ ว่าการโอนหุ้นดังกล่าว เป็นการกระทำเพื่อให้เห็นว่ามีการถือครองหุ้นไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

พร้อมกันนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่ คุณหญิงกัลยา จะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี