รมว.ศธ เปิดงานวันสตรีสากลประจำปี 2553 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานวันสตรีสากลในวาระครบ 100 ปี เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2553 จ.นครศรีธรรมราชค่ำวันนี้ นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เนื่องในวันตรีสากลประจำปี 2553 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2553 ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2553 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมที่มีความเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวาระครบ 100 ปี นับตั้งแต่ได้มีการประกาศให้วันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล โดยกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 8 มีนาคม 2553 มีการชุมนุมแสดงพลังกลุ่มสตรีจาก 23 อำเภอ และประกอบพิธีเปิดงานในเวลา 19.00 น. โดยนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกิการ จากนั้น มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง 24 คน การจุดพลุเฉลิมฉลอง การแสดงบนเวทีของกลุ่มสตรี 2 ชุด ตามด้วยรำวงเวียนครก วันที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. มีการอบรมให้ความรู้ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดฯ ชั้น 5 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปมีการแสดงของวงดนตรี การประกวดยาย/ย่าสำราญกับหลานสำเริง สลับการแสดงบนเวทีของกลุ่มสตรี 2 ชุด วันที่ 10-11 มีนาคม 2553 เวลา 19.00 น. เป็นการแสดงของวงดนตรีและการแสดงของกลุ่มสตรี วันที่ 12 มีนาคม 2553 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป แระกวดแสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรี 23 อำเภอ การแสดงบนเวที และรำวงเวียนครก และตลอดช่วงระยะเวลาของการจัดงาน จะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีจากอำเภอต่าง ๆ การจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับจังหวัดและระดับภาคด้วย จึงขอเชิญประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมชมงานเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลประจำปีนี้ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด