พุทธิพงษ์แจงคืบหน้าตั้งอุตฯเหล็กครม.ศก.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันนี้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรม ได้รายงานความก้าวหน้า ของการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กระยะขั้นต้นที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ โดยทางนายกฯ ได้แสดงความเป็นห่วงถึงผลกระทบต่อประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมศึกษาทางเลือกในการพัฒนาระหว่างอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว เพื่อให้ภาครัฐสามารถเปรียบเทียบผลประโยชน์ และผลกระทบต่อประเทศโดยรวม

นายพุทธิพงศ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ครม.เศรษฐกิจ ยังได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรสหกรณ์เร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าโดยเร็ว ผ่านทางกองทุนของกระทรวงทั้ง 2 รวมทั้ง ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรี ตามที่มีผลบังคับใช้แล้ว และที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจา เพื่อให้ประเทศได้รับผลประโยชน์สูงสุด