ส.ว.ถกปัญหาภัยแล้งเชื่อกระทบจากเขื่อนจีน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมวุฒิสภา ซึ่งมีนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในช่วงการหารือถึงสถานการณ์ทั่วไป นายประสาน มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา ได้แสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศ โดยเฉพาะการลดลงของระดับน้ำในลุ่มน้ำโขง ที่พบว่า ปีนี้มีระดับที่รุนแรง โดยเชื่อว่า มีสาเหตุมาจากการสร้างเขื่อนในประเทศจีน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้จนส่งผลให้ประเทศที่อยู่ท้ายเขื่อนของจีน อาทิ ไทย พม่า และ เวียดนาม ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเร่งประสานไปยังทางการจีน เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เช่นเดียวกับ นายโสภณ ศรีมาเหล็ก ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการป้องกันภัยแล้งอย่างยั่งยื่น ทั้งการดำเนินการโครงการแก้มลิง โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำ โดยหยิบยกการแก้ไขปัญหาน้ำขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ

ขณะเดียวกันเห็นว่า การทุ่มงบประมาณแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆ ยังขาดการบูรณาการ โดยเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำ ทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ