สธ. ตั้งศูนย์เฉพาะ พร้อมวางมาตรการ 3 ระดับ รับการชุมนุมกลุ่มเสื้อแดง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์เฉพาะ พร้อมวางมาตรการ 3 ระดับ รับการชุมนุมกลุ่มเสื้อแดง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุ การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ในวันที่ 12-14 มีนาคมนี้ว่า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งศูนย์ อำนวยการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขเป็นประธานศูนย์ และให้ เลขาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นผู้ประเมินสถานการณ์ โดยในส่วน กทม.จะแบ่งความรับผิดชอบเป็น 3 ระดับ คือระดับไม่รุนแรง จะให้ กทม.เป็นผู้ดูแลเหตุการณ์ โดยมี โรงพยาบาลในสังกัด กรมการแพทย์ และศูนย์เอราวัณ กทม.ช่วยกันดูแล ระดับสถานการณ์มีความรุนแรง จะให้ โรงพยาบาลในเขตปริมณฑล และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยกันดูแลและหากสถานการณ์เข้าสู่ระดับรุนแรงมาก จะให้โรงพยาบาลในทุกจังหวัด เตรียมพร้อมแก้ปัญหาเริ่มตั้งแต่ 12 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป สำหรับการติดตาม และประเมินสถานการณ์ จะให้ระดับรองปลัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข พลัดกันติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชม. รวมถึงให้ ผู้ตรวจราชการในแต่ละจังหวัด เป็นหัวหน้าทีม รายงานสถานการณ์เข้ามาที่ส่วนกลาง เพื่อรายงานต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุกวัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด