นครพนมดึงท้องถิ่นร่วมต้านโรคพิษสุนัขบ้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครพนม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ในปีนี้ทางจังหวัดนครพนม เน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสถานการณ์ในปีนี้ ทางจังหวัดนครพนมไม่มีการตรวจพบเชื้อโรคในสัตว์ ด้าน นายประจักษ์จิตต์ อภิวาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ในกรณีสุนัขจรจัด ต้องช่วยกันดูแล ไม่เช่นนั้นสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจะกลับมาเป็นเหมือนปีที่ผ่านมา และในช่วงที่ 2 ปีให้หลังทางจังหวัดนครพนมไม่พบเชื้อแล้วก็ตาม ด้าน นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จัดรณรงค์ฉีดวัคซีนและส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง 12 ครั้ง ครอบคลุมทุกอำเภอ ในระหว่าง วันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2553