กลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจพบนายกฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สรส. กว่า 100 คนได้เดินทางมาชุมนุม บริเวณประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ฉบับที่ 87 ว่า ด้วยสิทธิและเสรีภาพในการสมาคม และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการเจรจาต่อรอง ซึ่งหลังจากชุมนุม ได้ประมาณ 20 นาที นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้อนุญาตให้ตัวแทนสมาพันธ์ดังกล่าว จำนวน 10 คน เข้าพบเพื่อนำเสนอข้อเรียกร้อง