เกาหลีใต้ดำเนินแผนพัฒนาอุตสาหกรรมนิวเคลียร์โดยหวังจะเป็นผู้นำพลังงานนิวเคลียร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เกาหลีใต้ดำเนินแผนพัฒนาอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ต่อไปเพื่อตอบรับแนวโน้มการพึ่งพาแหล่งพลังงานอื่นทดแทนเชื้อเพลิงจากน้ำมันโดยประธานาธิบดีลีเมียง-บัคของเกาหลีใต้กล่าวว่า พลังงานนิวเคลียร์จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ และแก้ไขจุดอ่อนด้านการขาดแคลนทรัพยากรน้ำมัน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูง โดยเป็นที่คาดหมายว่าเกาหลีใต้จะสามารถส่งออกเตาปฏิกรณ์ 80 เครื่อง รวมมูลค่า 400,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 13.2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2573 และขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้นำด้านการส่งออกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ร่วมกับสหรัฐ ฝรั่งเศส รัสเซีย แคนาดา และจีน

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด