ทรัพยากรธรรมชาติฯ พะเยา เปิดรับสมัครชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมประกวดโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมประกวดโครงการหมู่บ้านปลอดการเผาบรรเทาโลกร้อน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนตลอดจนพื้นที่เกษตรกรรม นายประกิต จันทมงคล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จัดการประกวดหมู่บ้านปลอดการเผาบรรเทาโลกร้อนจังหวัดพะเยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนได้มีการควบคุมการเผาในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน/หมู่บ้าน ที่สนใจร่วมส่งผลงานเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในเขตพื้นที่ชุมชนและการเกษตร การปลอดการเผาริมทางรวมทั้งมาตรการควบคุมไฟป่า เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553 สำหรับแนวทางการตัดสินในการประกวดหมู่บ้านปลอดการเผาบรรเทาโลกร้อนจังหวัดพะเยานี้ ประกอบด้วย การวางแผนและการจัดระบบในการพัฒนาหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดการเผา การควบคุมการเผาในชุมชนและภาคการเกษตร ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งหมู่บ้าน/ชุมชนที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท 20,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ทั้งนี้ หมู่บ้าน/ชุมชนใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถขอรับใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา โทร.054-887112 หรือเว็บไซด์ www.deqp.go.th

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด