ประธาน กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ ห่วงปัญหายาเสพติดทำให้สังคมใน จชต.อ่อนแอมากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร ห่วงปัญหายาเสพติดทำให้สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่อนแอมากขึ้น หลังพบว่าเด็กในวัยประถมศึกษามีการเสพยาเสพติดเพิ่มขึ้น นายเจะอามิง โตะตาหยง ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวในโอกาสมาตรวจเยี่ยม จ.นราธิวาส ว่ าขณะนี้แนวโน้มการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่มีสูงมาก โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนเนื่องจากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันกลุ่มผู้เสพจะเริ่มตั้งแต่เด็กในวัยประถมศึกษาจึงเป็นห่วงว่าเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นจะเสี่ยงต่อการถูกชักจูงไปในทางที่ผิดซึ่งส่งผลกระทบไปถึงสังคมที่จะมีความอ่อนแอมากขึ้น ทั้งนี้ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญรองลงมาจากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอาจจะเชื่อมโยงกันได้ในหลายลักษณะ ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้ได้โดยเร็ว ตั้งแต่ครอบครัว จนถึงสถาบันการศึกษา และสังคมในภาพรวม นายเจะอามิง กล่าวว่า จากข้อมูลล่าสุดของหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงพบว่าเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่มีหลายช่องทางทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และการลำเลียงทางเรือริมฝั่งแม่น้ำสุไหงโก-ลก ซึ่งแม้จะสามารถจับกุมผู้ต้องหาและยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก แต่เชื่อว่ายังมีอีกจำนวนหนึ่งที่เปลี่ยนวิธีการขนย้ายยาเสพติดจนสามารถรอดพ้นจากการจับกุมและมีการนำออกจำหน่ายแบบปลีกให้กับลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีการเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและแหล่งพักยาที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของ จ.นราธิวาส

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด