สตูลเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพบขยะล้นเกาะ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า สตูลมีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางบกและทางทะเล อีกทั้ง เป็นเมืองชายแดนที่ติดกับมาเลเซีย ส่วนการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่อง
เที่ยวชาวไทย ที่เที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ ขณะนี้จังหวัด ได้จัดให้มีบริการอำเภอส่วนหน้า และอบต.ส่วนหน้า เพื่อบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งมาพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ ขณะนี้คือ ขยะล้นเกาะ ทางจังหวัดได้ให้อบต.เกาะสาหร่าย ยกและขน
ขยะขึ้นฝั่ง เพื่อกำจัดแล้ว รวมไปถึงการกำหนดพื้นที่พักเรือโดยสาร เพื่อความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด