บช.น.จัดอบรมผู้นำชุมชนรปภ.ช่วงชุมนุมใหญ่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดอบรมผู้นำชุมชนกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังเหตุ โดยเวลา 03.30 น. พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จะกล่าวเปิดอบรม และมอบแนวทางการปฏิบัติ
จากนั้น พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ผู้บังการตำรวจนครบาล 1 จะบรรยายหัวข้อเทคนิค การสังเกตจดจำ การเฝ้าระวังเหตุร้าย และการแจ้งเหตุ จากนั้น เวลา 14.30 น. มีการบรรยายเรื่องบทบาทของพลเมืองดี ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และ เวลา 15.00 น. บรรยายเรื่องการสังเกตวัตถุต้องสงสัย และวัตถุระเบิด สำหรับบรรยากาศทั่วไปขณะนี้ เริ่มมีผู้นำชุมชนพื้นที่ต่างๆ ทยอยมาร่วมกันอบรมในครั้งนี้แล้ว