อบต.แสนตุ้ง จ.ตราด ร่วมกลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อบต.แสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ร่วมกลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ป่าชายเลน และจับสัตว์น้ำที่ผิดวิธี นายอภินันท์ สว่างไสว นายก อบต.แสนตุ้ง กล่าวว่า อบต.แสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง ได้ทำการสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณป่าแม่น้ำเวฬุ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พบว่ามีการบุกรุกทำลายทำให้ป่าเสื่อมโทรมลงมาก ทั้งการลักลอบตัดไม้เผาถ่านขาย และมีการทำประมงผิดวิธี จึงทำให้สัตว์น้ำลดลงมาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้งและกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านตำบลแสนตุ้ง จึงได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานประมงจังหวัดตราด สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 4 (น้ำเชี่ยวตราด) จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ป่าชายเลน และจับสัตว์น้ำที่ผิดวิธี โดยการดำเนินการในเบื้องต้นของชมรม จะดำเนินการฟื้นฟูป่าชายเลน โดยการปลูกทดแทนพื้นที่เสื่อมโทรม และกิจกรรมเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำตามธรรมชาติก่อน และจะดำเนินการเพิ่มสัตว์น้ำให้มากขึ้นต่อไป เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าในอนาคตแหล่งน้ำและป่าแห่งนี้จะฟื้นตัวกลับสู่สภาพที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตราด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด