ABACโพลเผยปชช.เครียดจากเหตุการเมือง

ABACโพลเผยปชช.เครียดจากเหตุการเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอแบคโพล เปิดเผย ผลสำรวจความเครียดและทางออกในบรรยากาศขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบัน กับ เสียงความต้องการของประชาชน ที่อยากบอกคนไทยคนอื่นๆในประเทศ โดย ร้อยละ 67.3 พบว่า ประชาชนมีความเครียด ต่อบรรยากาศความขัดแย้งในปัจจุบัน ขณะที่ กลุ่มประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาล กลุ่มที่ไม่สนับสนุนรัฐบาล และกลุ่มพลังเงียบ พบว่า กลุ่มที่ไม่สนับสนุนรัฐบาล มีความเครียดค่อนข้างมากถึงเครียดมากร้อยละ 54.0 สำหรับวิธีลดความเครียด พบว่า ร้อยละ 83.5 พยายามไม่ยึดติดกับกลุ่มการเมืองใด โดยร้อยละ 37.7 หาทางออกด้วยการดูหนัง ฟังเพลง และ ร้อยละ 86.2 บอกว่า อยากเห็นความสุขกลับคืนมาโดยเร็ว