สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นำร่องผลักดันหน่วยงานในสังกัด เป็นหน่วยงานสีเขียว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นำร่องหน่วยงานในสังกัด 9 จังหวัดอีสานตอนล่าง ให้เป็นหน่วยงานสีเขียว รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันให้เป็นต้นแบบของสื่อภาครัฐ ขยายผลสู่ประชาชน นางสาวอัมพวัน เจริญกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี กล่าวว่า ขณะนี้สภาพอากาศทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ที่ปีนี้ฤดูร้อนมาเร็ว สภาพพื้นที่ทั่วไปแห้งแล้ง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง นอกจากนี้หากเป็นช่วงฤดูฝน พื้นที่ส่วนใหญ่ก็ถูกน้ำท่วม เป็นเช่นนี้เรื่อยไป ดังนั้น ในฐานะที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐ จึงได้ผลักดันให้หน่วยงานในสังกัด 9 จังหวัดอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนมและมุกดาหาร ที่มีทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ นำร่องการเป็นหน่วยงานสีเขียว รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยนำร่องพร้อมกันในพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัด ให้เป็นสื่อต้นแบบ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ที่ร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ ขยายผลสู่ประชาชน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า การรณรงค์ให้เป็นหน่วยงานสีเขียว ของหน่วยงานในสังกัด จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม นี้เป็นต้นไป ซึ่งหากสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ ที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้นำร่องของการเป็นสื่อต้นแบบ รณรงค์ให้เป็นหน่วยงานสีเขียว อย่างได้ผลแล้ว เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ ก็จะได้รับประโยชน์จากการรณรงค์นี้เช่นกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด