การค้าบุรีรัมย์ตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวนาปรัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ การค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จ.บุรีรัมย์ จะประสานกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าว เพื่อตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวนาปรังของเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล โดย จ.บุรีรัมย์ จะเปิดจุดรับซื้อข้าวทั้งจังหวัด
จำนวน 3 จุด ที่ อ.สตึก อ.ประโคนชัย และ อ.หนองกี่ ซึ่งขณะนี้ ได้มีผู้ประกอบการโรงสี แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 4 แห่ง ซึ่งคาดว่า จะสามารถเปิดรับซื้อข้าวของเกษตรกรได้ ภายในกลางเดือนมีนาคมนี้ แต่
คาดว่า จะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากขณะนี้ ราคาซื้อขายข้าวในท้องตลาด อยู่ที่ตันละ 9,000 บาท ส่วนราคาตั้งโต๊ะ อยู่ที่ตันละ 9,074 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกัน จากข้อมูลทั้งจังหวัด มีเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง
15,000 ราย เนื้อที่กว่า 100,000 ไร่ ซึ่งคาดว่า จะมีผลผลิตประมาณ 65,000 ตัน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา กว่า 5 เท่า