ชม.ประชุมแผนกระตุ้นท่องเที่ยวสงกรานต์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วน จ.เชียงใหม่ ประชุมหารือกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เพื่อให้ จ.เชียงใหม่ กลับมามีบรรยากาศที่คึกคักเหมือนในอดีต ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงเทศกาลของเชียงใหม่ ลดลง มีการจองห้องพักประมาณ 3,218 ห้อง ปกติจะมีมากกว่าร้อยละ 70 โดยในปี 51 ลดลง เหลือร้อยละ 69.4 และ ปี 52 เหลือเพียง ร้อยละ 59.6 เนื่องจาก มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ทั่วพร้อมกันทั้งประเทศ
หลายแห่ง ปัญหาผลกระทบของเศรษฐกิจและปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง โดยในปีนี้ องค์กรบริหารส่วน จ.เชียงใหม่ จะร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมให้ยิ่งใหญ่และคึกคัก ทั้งที่เป็นศิลปวัฒนธรรมการตกแต่งเมืองให้สะอาด มีบรรยากาศที่สวยงาม รวมทั้ง การจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาต่ำกว่าปกติ เช่น การลดราคาห้องพัก ค่าเข้าชมสถานที่สำคัญ เช่น สวนสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี เป็นต้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด