ประมงสงขลาใช้เครื่องผลิตออกซิเจนใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มเกษตรกร ที่เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง พื้นที่คลองนาทัพ ต.นาทัพ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงปลากะพงแหล่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งใน จ.สงขลา นำเครื่อง PLC มาช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ปัญหาปลาขาดออกซิเจน โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน ซึ่งเกิดปัญหาปลาตายเป็นจำนวนมาก สำหรับเครื่อง PLC เป็นเทคโนโลยีใหม่ ในกระบวนการเลี้ยงปลาในกะชัง โดยเป็นเครื่องควบคุมและสั่งการให้เครื่องปั่นออกซิเจนทำงานในสภาวะที่ออกซิเจนในน้ำมีน้อย ซึ่งเครื่องจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ ทั้งปั๊มน้ำ ปั๊มลม ทำให้ปลาจะไม่ขาดออกซิเจน

นายนิคม ละอองศิริวงศ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา เป็นเผยว่า เครื่องPLC เป็นผลงานวิจัยที่ทางสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาขึ้นมาเป็นผลสำร็จและสามารถนำไปสู่การใช้งานจริงในการเลี้ยงสัตว์น้ำ และขณะนี้กำลังขอจดลิขสิทธิ์ที่สำคัญ ผลจากการนำเครื่อง PLC มาทดลองใช้ เป็นเวลา 4 เดือน ปรากฏว่า
การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง โตเร็ว กินอาหารดี และลดอัตราการตายในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดี