คมนามเตรียมMOUมท.แผนพัฒนาถนนชนบท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม เตรียมจับมือกับกระทรวงมหาดไทย ลงนาม MOU แผนแม่บทพัฒนาโครงการถนนในชนบท นำร่องใน 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วย จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.บุรีรัมย์ จ.นครราชสีมา จ.สุรินทร์ โดยการยกระดับถนนในพื้นที่ชนบททางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ได้มีงบประมาณในการก่อสร้างให้กับ กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้ก่อสร้าง และจะส่งต่อไปให้ อปท. ไปดูแลเมื่อแล้วเสร็จ

ด้าน นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีถนนที่อยู่ในความดูแล 150,000 กม. ที่เป็น ถนนลูกรัง ท้องถิ่นใดขาดงบประมาณ ก็จะให้ กรมทางหลวงชนบท มาดูแลให้ โดยเบื้องต้น จากการสำรวจจะเป็นถนนลาดยาง 30,000 กม. งบประมาณ 130,000 ล้านบาท ส่วนถนนที่ กรมทางหลวงชนบท โอนให้ท้องถิ่นใน 5 จังหวัด ไม่มีงบประมาณที่จะดูแล ก็จะให้กรมทางหลวงชนบท ทำต่อ 1000 กม. คาดว่า จะใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง