พรทิวาแนะส่งออกปรับตัวรับFTAออสเตรเลีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 12 มี.ค 53 ความตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA ASEAN ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการและจะมีผลกับประเทศไทย ในฐานะประเทศ
สมาชิกอาเซียน และอีก 60 วัน นับจากวันที่ 12 มี.ค. ซึ่งจะถือเป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้ประกอบการไทย ในการส่งออกสินค้าไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ซึ่งภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ออสเตรเลีย จะต้องลดภาษีสินค้าเป็นศูนย์ทันที จำนวน 5,800 รายการ และลดภาษีเป็นศูนย์ อีก 6,200 รายการ ภายในปี 2555 และจะเป็นศูนย์ทั้งหมด ภายในปี 2563 ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับประเทศไทย ในฐานะที่ ออสเตรเลีย เป็นประเทศคู่ค้า อันดับที่ 5 ของไทย มีมูลค่าการส่งออกรวม กว่า 2,900,000 บาท ในปีที่ผ่านมา ขณะที่ นิวซีแลนด์ เป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 38 มีมูลค่าการส่งออก รวมกว่า 1,800,000 บาท