พิจิตรเตรียมจ่ายชดเชยเสียหายเพลี้ยกระโดด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิชาติ เทียวพานิช ปลัดจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดพิจิตร ซึ่งตั้งแต่ปลายปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เกษตรกรในจังหวัดพิจิตร ประสบกับปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าว และจังหวัดพิจิตรได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนั้น ล่าสุด ทางรัฐบาลได้มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ด้วยการจ่ายเงินชดเชยในพื้นที่ ๆ ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง และมีการระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน โดยปลัดจังหวัดพิจิตรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการการขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลออกไปจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2553 จากเดิม สิ้นสุดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

ทางด้าน สำนักงานการเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้มีการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรผู้ประสบภัยจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้มีเกษตรกรหลายราย ได้ออกมาร้องว่า การได้รับเงินชดเชย หรือ ความช่วยเหลือจากภาคราชการนั้น เป็นไปอย่างล่าช้า โดยเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้เสนอให้ใช้เงินทดรองราชการของจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพื้นที่เสียหายอย่างรุนแรงก่อน โดยสรุปในรอบแรกก่อน 14 มี.ค. 2553 จะจ่ายเงินให้ชาวนาในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ บางมูลนาก สากเหล็ก ดงเจริญ วชิรบารมี และวังทรายพูน ก่อน ซึ่งมีชาวนาทั้งสิ้น 5,718 ราย ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งเป็นพื้นที่นาข้าวที่เสียหาย 62,861 ไร่ โดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 38 ล้านบาท เศษ

ส่วนในรอบที่ 2 มีชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนและแจ้งไว้อีก จำนวน 26,682 ราย มีพื้นที่ที่ประสบภัยประมาณ 476,635 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่จะต้องทำการช่วยเหลือ ซึ่งทางจังหวัดได้คาดการณ์ว่า จะต้องใช้เงินชดเชยให้กับเกษตรกร เกือบ 300 ล้านบาท