อานันท์แนะนายกฯจริงใจแก้มาบตาพุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนันท์ ปัญญารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวปาถกฐาพิเศษ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทุนกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยระบุว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเกิดมานานกว่า 10 ปีแล้วซึ่งเป็นผลมาจากการละเลยปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการลงทุนของข้าราชการและเอกชนที่ไม่มีความห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร ดังนั้น นายกรัฐมนตรี นักการเมือง และข้าราชการ จะต้องกลับตัวให้ทันมีสติในการทำงานแบบใหม่มีความกระตือรือร้น จริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหาทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจของชุมชน ในขณะที่ภาคเอกชนโดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทปิโตรเคมี จะต้องมีมาตรการมีการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและจะต้องเป็นผู้นำในการจะเข้าไปสร้างความเข้าใจกับชุมชนโดยที่ไม่รอหวังพิ่งแต่ภาครัฐเพียงอย่างเดียว ซึ่งหากสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับชุมชนได้ปัญหามาบตาพุดก็จะจบลง

อย่างไรก็ตามคาดว่าการจัดตั้งองค์การอิสระจะเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายเดือนเมษายนหรือต้นพฤษภาคมนี้ และการจัดตั้งจะครบทั้ง 4 องค์ประกอบตามรัฐธรรมนูญ 2550 จะเสร็จสิ้นในต้นเดือนมิถุนายนนี้