บุรีรัมย์ แล้งหนัก วอนรัฐบาลเร่งช่วย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้าน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ออกมาร้องขอความช่วยเหลือ หลังประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมาเร็วกว่าทุกปี ส่งผลให้น้ำในห้วยยูง ห้วยสองห้อง ห้วยกุด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ใช้ในการเกษตรและปศุสัตว์มานานหลายปีแห้งขอด ทำให้โค กระบือ กว่า 1,000 ตัว ประสบปัญหาขาดน้ำ ทำให้เกษตรกร ต้องนำโค กระบือ ไปกินน้ำ ยังแหล่งน้ำที่ห่างไกลจากหมู่บ้าน กว่า 5 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังไม่สามารถปลูกพืชไว้กิน และจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมในช่วงหน้าแล้งได้ ซึ่ง นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ เข้า
ไปสำรวจหาแนวทางในการช่วยเหลือ โดยการขุดลอกและทำฝายกักเก็บน้ำ ตามที่ชาวบ้านร้องขอต่อไป