นพดลยันไม่ทำไทยเสียดินแดน9มีค.แถลงปิดคดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนตนออกจากตำแหน่ง จากกรณีที่ถูกป.ป.ช. ชี้มูลความผิดในการลงนามในการแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา สนับสนุนให้กัมพูชา ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร เป็นมรดกโลก โดยปฏิเสธว่า เนื้อหาในแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว ไม่มีตอนใดที่รัฐบาลไทยขอสละสิทธิ์ ในการทวงคืนปราสาทพระวิหาร ส่วนที่ไม่ขอฟื้นคดี เป็นเพราะคำตัดสินของศาลโลก ที่ล่วงเลยมากว่า 17 ปี แล้ว ซึ่งพ้นเวลา ที่จะรื้อฟื้นคดี พร้อมยืนยันว่า การลงนามในแถลงการร่วมมีส่วนทำให้พื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตร ไม่ถูกกัมพูชานำไปขึ้นทะเบียนพร้อมตัวปราสาทเขาพระวิหาร ยืนยันว่า การดำเนินการทุกอย่าง เพื่อจะปกป้องดินแดน ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทั้งในเรื่องสัมปทานพลังงาน และสถานที่บันเทิงครบวงจร ตามที่มีการตั้งขั้อสังเกต ซึ่งหากมีหลักฐานว่า ตนมีส่วนทำให้ผู้ใดได้รับประโยชน์ ก็ยินดีที่จะมอบเงินให้ 1,000,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ นายนพดล ยังยืนยันว่า ที่ผ่านมาตรการดำเนินการทุกอย่าง ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตลอดจนข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และฝ่ายความมั่นคงเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ทราบว่า เหตุใดตนจึงถูกชี้มูลความผิด
เพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมวุฒิสภาได้นัดให้นายนพดล และป.ป.ช. ยื่นคำแถลงปิดคดี ในวันที่ 9 มีนาคมนี้ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประชุม เพื่อลงมติถอดถอน ในวันศุกร์ที่ 12 มี.ค.