ประชุมวุฒิสภา ถอดถอน นพดล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมวุฒิสภานัดพิเศษ เพื่อดำเนินการถอดถอน นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกจากตำแหน่ง จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ในการลงนามในแถลงการร่วม ไทย-กัมพูชา สนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก โดยในวันนี้เป็นวาระที่ให้คณะกรรมาธิการได้ซักถามในประเด็นสงสัย ซึ่งในส่วนของ ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้ นายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ชี้แจง ขณะที่ นายนพดล ปัทมะ ผู้ถูกกล่าวหา ได้เดินทางชี้แจงด้วยตนเอง ทั้งนี้ ป.ป.ช. ชี้แจง ยืนยันข้อซักถามของคณะกรรมาธิการว่า แถลงการร่วม ไทย-กัมพูชา ที่ นายนพดล เป็นผู้ลงนามนั้น มีผลต่อความเห็นของคณะกรรมการมรดกโลก ในการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหาร แม้ทางคณะกรรมการจะไม่นำแถลงการร่วมดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาแต่ส่วนหนึ่ง เชื่อว่า คณะกรรมการบางคน ยังเชื่อตามคำแถลงการของทั้ง 2 ประเทศ ขณะเดียวกันเห็นว่า การพ้นทางตำแหน่งของ นายนพดล ไม่ทำให้การไต่สวนของ ป.ป.ช. สิ้นประโยชน์ลง พร้อมยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างของ ป.ป.ช. เป็นไปตามหลักฐานและขั้นตอน ไม่มีการใช้ความรู้สึกส่วนตัว และไม่มีการวินิจฉัยนอกสำนวน