สนช. ร่วมกับอุตสหากรรมซอฟต์แวร์ไทย เปิดเวทีสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เปิดเวทีสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หวังสร้างความเข้มแข็งพร้อมธุรกิจใหม่ที่เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สนช.ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และบริษัท ซีเนียร์คอม จำกัด เปิดตัวโครงการ "IT Business Connection Club (IBCC) เพื่อเป็นเวทีสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นในแต่ละสายงาน ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพสินค้าและบริการของแต่ละบริษัท ทั้งกลุมผู้จำหน่ายและให้บริการซอฟต์แวร์ กลุ่มงานวิจัย และกลุ่มดิจิทัลคอนเท็นต์ โดยคาดหวังให้เกิดการขยายตลาดในวงกว้างทั้งภายในและต่างประเทศไทย ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะรวบรวมประวัติบุคคล และรายละเอียดสินค้าและบริการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่ม พร้อมทั้งประสานงานในเกิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการประชุมความก้าวหน้าในทุก 3 เดือน ซึ่งขณะนี้มีบริษัทเอกชนเข้าร่วมกว่า 10 บริษัท และมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกว่า 10 ท่าน นายสมเกียรติ อึงอารี ในฐานะประธานโครงการ IBCC กล่าวว่า จะมีการทำแผนที่นำทาง (road map) ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจในเร็วๆ นี้ เช่น การบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning; ERP) ะบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ระบบการบริหารงานบุคคล เกมออนไลน์ที่ช่วยพัฒนาสมอง และงานด้านดิจิทัลคอนเทนท์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีโครงการในการสร้างแบรนด์ "IBCC ให้เป็นที่รู้จักและสามารถจดจำได้ในวงกว้าง โดยมีการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ที่เป็นเครือข่ายสังคม (social network) และการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด