บทความเรื่อง...ทำไม? ข้าวสารบรรจุถุงจึงต้องควบคุมฉลาก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ข้าว เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อข้าวสารบรรจุถุง ทั้งในด้านคุณภาพและราคา ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จึงกำหนดให้ข้าวสารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยกำหนดให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้ในฉลากด้วย 1. ชื่อประเภทหรือชนิดของข้าวสารบรรจุถุง 2. วิธีการใช้ หรือวิธีการหุงข้าว 3. ในกรณีที่มีส่วนผสมหรือเจือปนข้าวสารอื่น นอกจากที่ระบุชื่อประเภท หรือชนิดของข้าวสารนั้นในฉลาก ให้ระบุจำนวนและชนิดของข้าวสารอื่นที่เป็นส่วนผสมหรือเจือปนนั้นไว้ในฉลากด้วย หากผู้บริโภคท่านใดพบเห็นข้าวสารบรรจุถุงที่ไม่ระบุข้อความดังกล่าวไว้บนฉลากสินค้า หรือสงสัยว่าส่วนผสมอาจจะไม่ตรงตามที่ฉลากระบุไว้ กรุณาแจ้งมายังศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ หรือสายด่วน 1166 เพื่อได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด