ประชุมใหญ่เพื่อแผ่นดินคึก!

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศความเคลื่อนไหว บริเวณหน้าโรงแรมบางกอกรีสอร์ท ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ของพรรคเพื่อแผ่นดิน ล่าสุด ได้เริ่มมีความคึกคัก โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค คณะกรรมการ พร้อมด้วยประชาชน ที่เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคกว่า 300 คน ได้เดินทางมาถึง เพื่อเข้าร่วมกำหนดทิศทาง และนโยบายต่างๆ เบื้องต้น มีการกำหนดกรอบการพิจารณา อาทิ การย้ายที่ทำการพรรค การแก้ไขระเบียบการชุมนุมของสมาชิก สรุปนโยบายที่พรรคได้ดำเนินการเป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบ นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ซึ่งคาดว่า กำลังเดินทางมา เพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในเวลา 10.00 น. มีเพียง นายไชยยศ จิรเมธากร เลขาธิการพรรค ได้เดินทางมาทำหน้าที่ต้อนรับสมาชิกทุกคน