www.oris.ch

เว็บไซต์นาฬิกาโอริสเป็นภาษาไทย

เป็นภาษาที่ 12 ของเว็บไซต์โอริสทั่วโลก

มีข้อมูลข่าวสารของนาฬิกา ประวัติความเป็นมา

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก และ มาย โอริส

แค่คลิกหน้าแรกจะพบนาฬิการุ่นใหม่

ขนาดเท่าของจริง แบบนาฬิกาจักรกลออโตเมติก.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด