สตง.พบพิรุธจัดซื้อCCTV+ALPHA6โยงขรก.มท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจะอามิง โตะตาหยง ส.ส.จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผย ความคืบหน้า การดำเนินการตรวจสอบเร่งการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ CCTV ใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ขณะนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบทั้งระบบการติดตั้งว่า มีปัญหาเกี่ยวข้องบุคคลระดับสูง ในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคาดว่า จะมีการสรุปให้เร็วที่สุด และจะแจ้งผลให้กับประชาชนรับทราบด้วย
ส่วนการตรวจสอบ เครื่อง alpha 6 นั้น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า มีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างมีความเกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการส่อไปในทางทุจริตเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่จะดำเนินการแจ้งโทษร้องทุกข์ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อให้สอบสวนความผิดต่อไป