กองทุนฟื้นฟูฯสรุปผลขายหุ้นSCIB17มีค.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายจัดการกองทุน ในฐานะผู้อำนวยการกองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17 มี.ค.นี้ กองทุนฟื้นฟูฯ
จะนำเงื่อนไขสุดท้าย ในการเจรจาขายหุ้นของธนาคารนครหลวงไทย มาพิจารณา เนื่องจากมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเล็กน้อย ซึ่งต้องถามความเห็นจากที่ประชุมบอร์ด ซึ่งหากมติบอร์ด อนุมัติให้ซื้อขาย ก็สามารถกำหนดวันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างผู้ชนะการประมูลและกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ทันที โดยรายละเอียดทั้งหมด จะเปิดเผยได้ในวันลงนามสัญญาซื้อขาย ซึ่งคาดว่า จะสรุปผลได้ภายใน เดือน มี.ค.นี้ แต่หากบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ ไม่อนุมัติก็จะหยุดการขายหุ้นดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะยังไม่เจรจากับผู้สนใจประมูลรายที่ 2 และ 3