พณ.เล็งรับซื้อข้าวครบ30จุดในสัปดาห์นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผย ถึงการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ให้กับเกษตรกร โดยร่วมหารือ กับผู้ประกอบการโรงสีว่า ขณะนี้มีโรงสี จำนวน 28 โรง ในพื้นที่ 10 จังหวัด เปิดให้บริการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรแล้ว และจะเปิดให้ครบ 30 จุด ภายในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ทางโรงสีได้เสนอขอที่จะเป็นผู้รับซื้อข้าวของรัฐบาล และหากไม่เกิน 90 วัน หลังทำการรับซื้อจะไม่มีการเรียกเก็บค่ารับฝากข้าวจากรัฐบาล แต่ยังอยู่ในการเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. พิจารณา และสำหรับสถานการณ์ราคาข้าว ขณะนี้ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า เชื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบ เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกมีมาก ประเทศผู้ผลิตมีกำลังการผลิตน้อย ไม่เพียงพอต่อการบริโภค แต่ข้าวกลับมีราคาตกต่ำ และสำหรับการสั่งตรวจสต๊อกข้าวของรัฐบาล โดยนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ยังไม่ได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแต่ทางกรมฯ ก็มีกระบวนการตรวจสอบของตน ซึ่งกระทำเป็นปกติอยู่แล้ว