จ.ลำปาง ขอเชิญเยาวชนร่วมโครงการบรรพชา 5 รั้วร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนเยาวชนชาย อายุระหว่าง 12-18 ปี เข้าร่วมบรรพชาในโครงการ " บรรพชา 5 รั้วร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ รองรับปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นายอุทาร ชวเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดทำโครงการ " บรรพชา 5 รั้วร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ รองรับปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดอย่างยั่งยื ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านความคิดให้กับกลุ่มเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมีเป้าหมายนำเยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปี จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 6 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2553 รวม 30 วัน มีการปฏิบัติธรรม เรียนรู้พระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ จังหวัดลำปางจึงขอเชิญชวนเยาวชนชาย ในจังหวัดลำปาง อายุระหว่าง 12-18 ปี เข้าร่วมบรรพชา สมัครได้ที่ สำนักงานพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1- 3 และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2553 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร 0 5426 5118

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด