ปลัด สธ. ร่วมถกใหญ่ ผอ.โรงพยาบาลทั่วไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจง นโยบายปรับปรุงบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลในสังกัดทั้งหมด เพื่อผู้ใช้บริการได้รับการดูแลที่ดี และเกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้น

สำหรับนโยบายดังกล่าว นายแพทย์ไพจิตร์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล และบริการในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม โดยเฉพาะจุดผู้ป่วยนอก หรือ OPD ซึ่งเป็นด่านแรกในการคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้าตรวจ เพราะที่ผ่านมาพบว่า มีความแออัดมาก และจุดที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด ก็คือจุดนี้

ส่วนการดำเนินงานจะมีการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย ให้ดูทันสมัยและผ่อนคลาย เช่น มีมุมเด็กเล่น มุมอ่านหนังสือสุขภาพ จัดห้องน้ำให้สะอาดและมีกลิ่นหอม ตลอดจนเพิ่มเจ้าหน้าที่ หรือ อาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามา ให้การดูแลคอยเป็นเพื่อนใจ ให้กับผู้มารับบริการอย่างอบอุ่นอีกด้วย